Kimonoboy

Languages

Japanese, Spanish, English

News & Updates

Memberships

Kimonoboy

Kimonoboy

Contact Name: Jim
Austin
1-1-5 Baikoen Chuo-ku
Fukuoka, 40
Japan
Japanese Folk Textiles
Kimonoboy

Shop

World Map

1-1-5 Baikoen Chuo-ku
Fukuoka, 40
Japan

Javascript is required to view this map.

Photos